O przedszkolu

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
Jesteśmy placówką publiczną, prowadzącą działalność opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3- 6 lat.
O wychowanie i kształcenie troszczy się wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Przedszkole proponuje zajęcia dostosowane do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dzieci.

W naszym przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej" Wiesławy Żaby- Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej.

Prowadzimy zajęcia dodatkowe:
- religia ( 5-6-latki)
- j. angielski ( wszystkie grupy wiekowe)
oraz zajęcia prowadzone przez nauczycielki przedszkola w formie kółek zainteresowań:
- ,,Mały artysta" - kółko plastyczne
- ,,Roztańczone przedszkolaki" - kółko taneczne.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy ciekawe metody, koncepcje i projekty:
- Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz,
- Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss,
- Muzyka według idei C. Orffa,
- pedagogika zabawy.

Od 2010 roku nasze przedszkole jest przedszkolem dwuoddziałowym.
I oddział - dzieci 3-4letnie,
II oddział- dzieci 5-6 letnie.

W naszym przedszkolu dzieci czują się dobrze i bezpiecznie.


Przedszkolowo.pl logo