Ramowy rozkład dnia - maluszki

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00

7.00-8.15

Schodzenie się dzieci, działalność dowolna w sali, zabawy indywidualne i w grupach w kącikach zainteresowań.


8.15-8.30

zabawa ruchowa z wybranym elementem ruchu, ćwiczenia poranne.


8.30-8.45

Czynności higieniczne i samoobsługowe przed śniadaniem.


8.45-9.00

Śniadanie- kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kluturalne zachowanie się przy stole.


9.00-9.15

Czynności higieniczne po śniadaniu: korzystanie z toalety, uczenie dzieci samodzielności.


9.15-10.15

realizacja zajęć dydaktycznych kierowanych z dominacją działalności umysłowej, ruchowej,plastycznej, muzycznej z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka. Zabawy samodzielne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające.


10.15-11.25

Spacery, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali, zabawy ruchowe.


11.25-11.40

Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe.


11.40-12.10

Obiad- kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.


12.10-12.25

Czynności higieniczne po obiedzie, korzytanie z toalety, uczenie dzieci samodzielności.


12.25-13.00

Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne.


13.14.25

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali zabaw lub na placu zabaw.


14.25-14.40

Czynności higieniczne i samoobsługowe przed podwieczorkiem.


14.40-14.55

Podwieczorek.


14.55-16.00Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej( ewentualne czytanie książek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci, kontakty z rodzicami.[/p]
Przedszkolowo.pl logo