Rozkład dnia- starszaki

Ramowy rozkład dnia dla grupy 5,6 latków


8.00 - 8.30

Rozmowy indywidualne,praca indywidualna i w małych grupach,
zabawy integracyjne, ćwiczenia graficzne,
zestaw ćwiczeń porannych


8.30 -8.45

Czynności higieniczne przed śniadaniem


8.45 -9.05

Śniadanie


9.05 -9.15

Czynności higieniczne po śniadaniu: korzystanie z
toalety, uczenie dzieci samodzielności.


9.15 -10.15

Zajęcia programowe- realizacja zadań
edukacyjnych w różnych sferach aktywności. Wycieczki.


10.15 -11.25

Pobyt na świeżym powietrzu, działalność dowolna,
zabawy w kącikach zainteresowań.


11.25 -11.40

Czynności higieniczne przed obiadem.


11.40 -12.10

Obiad. Praca nad kulturalnym spożywaniem
posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.


12.10 -12.25

Czynności higieniczne po obiedzie.


12.25 -12.50

Wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik
relaksacyjnych,
słuchanie muzyki, słuchanie bajek, gry i zabawy stolikowe.
Ćwiczenie ortofniczne, oddechowe i słuchowe. zabawy ruchowe
z wybranym elementem ruchu. Utrwalanie poznanych treści,
indywidualna praca stymulacyjna, praca z dzieckiem zdolnym lub
z trudnościami, praca dowolna z niewielkim udziałem
nauczyciela, pobyt na placu zabaw lub boisku.


12.50-13.00

Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci,
kontakt z rodzicami.
Przejście dzieci zapisanych na 9-cio godzinny pobyt w
przedszkolu do sali grupy młodszej oddanie ich pod opiekę
nauczycielki.Przedszkolowo.pl logo